Intake de Reiskoffer

Beste deelnemer, ouder(s), verzorger(s), U en/of uw kind staat op het punt om deel te gaan nemen aan het Reiskofferproject. Hiervoor is het nodig dat we enkele afspraken maken en vragen we ook de nodige informatie. Deze informatie is nodig om de Reiskoffer goed in te kunnen richten en zal bij het invullen van het intakeformulier aan de orde komen. De Reiskoffer biedt ondersteuning bij het zelfstandig leren reizen door begeleiding tijdens de reis.
Bij deelname aan Samen Reizen met… reizen er één of twee begeleiders mee. Wanneer er wordt gereisd met de GoOV-app of de Buzz Buddy, dan is er sprake van digitale ondersteuning. De reiziger gaat in dat geval alleen op pad en wordt digitaal begeleid en kan op afstand worden gevolgd met behulp van een meekijk-app en/of het portaal. Er is ook een hulplijn bij Siza beschikbaar van 07:00 tot 19:00 uur. De mensen achter de hulplijn zijn hiervoor speciaal opgeleid. We raden aan alleen te reizen als de Hulplijn bereikbaar, of iemand uit het eigen netwerk bereikbaar is.

De Reiskoffer is bedoeld om mensen te ondersteunen die moeite hebben met het zelfstandig reizen. Helaas kunnen we niet iedereen leren om met ondersteuning van de Reiskoffer zelfstandig te reizen. Om deel te kunnen nemen aan de Reiskoffer moet je voldoen aan de door de Reiskoffer gehanteerde selectiecriteria. Om dit te kunnen controleren worden er in het intakeformulier vragen gesteld waarvan de antwoorden ons een goed beeld geven van de deelnemer en zijn/haar eventuele beperking(en). De Reiskoffer controleert aan de hand hiervan of je als reiziger voldoet aan het reizigersprofiel. In overleg kan ook worden afgestemd dat er een ander onderdeel van de Reiskoffer wordt ingezet, of een combinatie van onderdelen.Aangezien een gebruiker van de GoOV-app of de Buzz Buddy zonder fysieke begeleiding gaat reizen, is het noodzakelijk dat de GoOV-reiziger bij voorbaat al aan een door de Reiskoffer gesteld profiel voldoet.

Het profiel waaraan een GoOV-reiziger moet voldoen is:
 • De reiziger moet verkeersveilig zijn of begeleid worden tijdens het reizen.
 • De reiziger moet in staat zijn om zich zelfstandig buiten de voorziening te begeven.
 • De reiziger moet zelfstandig een mobiele telefoon met aanraakscherm kunnen bedienen.
 • De reiziger moet zorgvuldig om kunnen gaan met een mobiele telefoon.
 • De reiziger moet begrijpen dat hij de benodigde informatie voor de reis kan vinden via de mobiele telefoon.
 • De reiziger moet informatie kunnen begrijpen die op het scherm van de mobiele telefoon – en dus niet persoonlijk – beschikbaar is.
 • De reiziger moet in staat zijn onderscheid te maken tussen verschillende opties/ knoppen op het scherm.
 • De reiziger moet in staat zijn om de informatie die hij via het scherm of de Hulplijn krijgt om te zetten in handelingen.
 • De reiziger moet in staat zijn om op het juiste moment hulp in te schakelen via de mogelijkheden op de mobiele telefoon.
 • De reiziger moet het geduld hebben om te wachten op persoonlijke ondersteuning.
 • De reiziger moet niet in paniek raken bij (eventuele) wijzigingen of verlies / diefstal van de mobiele telefoon.
 • De reiziger is verzekerd volgens wettelijk verplichte of normaal gangbare verzekeringsprincipes.
 • De reiziger is in staat een kaart ‘te lezen’.


Om de GoOV-producten en het Portaal klaar te maken hebben we de gegevens van het intakeformulier nodig. Van de projectcoördinator ontvang je een code, die je aan het einde van het formulier invult. Hiermee verklaar je dat het formulier naar waarheid is ingevuld en er wordt voldaan aan het hierboven beschreven reizigersprofiel. Bovendien verklaar je akkoord te zijn met “Licentieovereenkomst voor de GoOV-dienst“. Heeft u verder nog vragen over het invullen van het formulier? Neemt u dan contact op met uw projectcoördinator.