Inschrijving digitale presentatie "de schoolse aanpak"

Op dinsdag 2 april en vrijdag 5 april 2024 geven wij van 15:00 tot 16:30 uur een digitale presentatie over de schoolse aanpak van de Reiskoffer.


Wij bieden de mogelijkheid om, middels de schoolse aanpak, leerlingen in contact te brengen met de GoOV-app. Deze app ondersteunt de leerling in het leerproces naar zelfstandige mobiliteit.
Naast de app is er ook een meekijk-app, die ouders/begeleiders in de gelegenheid stelt om de reis van de leerling te volgen. Zodoende kan er op afstand worden gevolgd hoe de reis verloopt en kan er worden ingegrepen als er zich problemen voordoen.
Daarnaast bestaat er een gespecialiseerde hulplijn waarop de leerling kan terugvallen. Deze hulplijn wordt verzorgt door Siza, waar speciaal opgeleide mensen de telefooncentrale beantwoorden.


Siza is een professionele instelling die ondersteuning en zorg biedt aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen.