Reizigers over de reiskoffer

“Geweldig dit. Ik hoop dat hij dit tot zijn 90e mag gebruiken!” – Alexandra, moeder van Simon (16)


“Een kind dat uit het busje wordt gehaald, is zelfstandig voor de rest van zijn leven” – Coach leerlingenvervoer gemeente Venlo


“Als gemeente zijn we erg blij met GoOV. Mooi ook om te merken hoe het zelfvertrouwen van de jongeren die het gebruiken met sprongen vooruit gaat” – Herma Naafs, Medewerker Leerlingenvervoer Gemeente Twenterand


“Door de GoOV-app heb ik geleerd om zelfstandig te reizen en heb ik meer vrijheid gekregen” – Moniek Sik (17)

Voor Gemeenten

In steeds meer Nederlandse gemeenten worden stappen gezet om kwetsbare mensen, die nu afhankelijk zijn van maatwerkvervoer, de kans te geven zelfstandig te leren reizen met het openbaar vervoer of op de fiets. Zij maken daarvoor vaak gebruik van de mogelijkheden van De Reiskoffer. Een van de groepen waarvoor gemeenten vaak gebruik maken van De Reiskoffer, zijn leerlingen uit het speciaal onderwijs. Maar ook voor de inwoners die gebruik maken van de WMO of voor ouderen is De Reiskoffer zeer geschikt.

De effecten voor reizigers zijn aanzienlijk. We zien dat deelnemers aan De Reiskoffer:

 • zelfstandiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen
 • hun wereld vergroten
 • in de samenleving kunnen participeren zoals alle anderen
 • veel vrijheid ervaren
 • opbloeien in alle facetten van hun leven

 

Daarnaast zijn er ook voor de gemeente voordelen verbonden aan het inzetten van De Reiskoffer:

 • De gemeente ondersteunt inwoners bij het zelfstandig worden en realiseert zo (mede) hun participatie in de samenleving.
 • De gemeente maakt gebruik van producten die hun waarde al hebben bewezen en meerdere prijzen hebben gewonnen op gebied van inclusie & mobile health.
 • De gemeente kan tussen 20 tot 50% besparen per reiziger op de kosten van georganiseerd vervoer.
 • De gemeente zet bewoners in hun kracht.
 • De gemeente voldoet aan de aspecten van ‘persoonlijke mobiliteit’ zoals is verwoord in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

 

We kijken graag samen met u of De Reiskoffer ook voor uw gemeente een toevoeging kan zijn in het doelgroepenvervoer.

De Reiskoffer is in te zetten met en zonder contract
Wanneer u een contract afsluit met de Reiskoffer, dan zijn de voordelen en extra’s voor de gemeente:

 • het product “Samen Reizen met…” wordt alleen voor contractgemeenten aangeboden
 • Het Reiskofferteam ontzorgt de gemeente door motiveringsgesprekken met deelnemers te voeren;
 • Er is maandelijks contact over de status van de trajecten van de deelnemers;
 • Elke 1,5 tot 2 maanden plannen we een Reiskofferoverleg om de voortgang en acties van de inzet van De Reiskoffer met u door te nemen;
 • Voor deelnemers kunnen we desgewenst het OV-product aanschaffen en de kosten daarvan voorschieten;
 • We organiseren periodiek een certificaatuitreiking voor de deelnemers aan De Reiskoffer